ภาพรวมองค์กร

บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสินค้า ของบริษัทมีมาตรฐานสากลและมีคุณภาพซึ่งเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวาง  เช่น ขวดพลาสติก, ขวดน้ำดื่ม พลาสติก, ขวดแก้ว, ฝาเกลียวล็อค, ฝาโลหะ, ฝาอลูมิเนียม, ฝาพลาสติก, ฉลากบรรจุภัณฑ์, กล่องกระดาษ, พาเลทพลาสติก, พาเลทไม้, ฟิลม์ยืด, ซองพลาสติกบรรจุอาหารเป็นต้น
bussiness module
เราพร้อมนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงความต้องการที่สุด โดยเราไม่ได้ นำเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราเองเท่านั้น แต่เราคัดสรรผลิตภัณฑ์จากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีอยู่ทั่วเอเชีย เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับบรรจุภัณฑ์นานาชนิด และเป็นราคาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ไม่เพียงแต่ การจัดหาวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่เป็นในรูปแบบของขวดแก้วและขวด PET เท่านั้น แต่เรายังสามารถจัดหาวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น ถังบรรจุขนาดใหญ่ และแท่นวางสินค้า หรือพาเลทชนิดพลาสติกได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์

ขวดแก้ว
ฝาเกลียวล็อค
ฝาพลาสติก
พาเลทพลาสติก
ฝาอลูมิเนียม
ขวดพลาสติก
กล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
แผ่นฟิล์มห่อสินค้า ฟิล์มห่ออาหาร
บรรจุภัณฑ์อื่นๆ